PANELLS ACÚSTICS ®

Tancaments acústic correders

El soroll és l’assignatura pendent de la nostra societat actual. Quants bons dinars s’han diluït en un mar de soroll? Sentim millor les converses de la taula del racó que les veus de la nostra. O a les oficines , participant de la conversa telefònica dels companys veïns, envaint inexorablement la seva intimitat.

Els panells acústics ens permeten aïllar un espai, una sala de restaurant, una oficina o una sala d’espera. I no sols òpticament, les amples làmines poden farcir-se d’escuma tècnica especial per a l’absorció del so.

Podem jugar amb les formes de la guia creant espais circulars, rectes o curvilinis. I també jugar amb la llum, ja que les làmines es poden tancar i obrir independentment unes de les altres. Tot això sense cap entrebanc al terra doncs cada làmina porta un sistema anti balanceig que fa que no calgui cap guiador inferior.