LLIBRERIA MANEL ®

Sistema de llibreria modular

Qualsevol sistema de prestatgeria modular pateix de la complicació de la ferramenta d’unió i  muntatge perquè, per estètica, s’evita la duplicitat dels costats verticals. Si, a més, la prestatgeria no té fonadura (el tauler de darrera), hi afegim el problema de l’estabilitat.

En el cas de la llibreria MANEL és justament l’estètica la que soluciona aquests dos problemes. Estètica de línies i proporcions de gruixàries, i també estètica dels materials. Uns prestatges gruixuts de roure massís, lleugerament envernissat per gaudir de tota la naturalitat de la fusta, li donen una gran solidesa. I uns muntants verticals de planxa de ferro proporcionalment primíssims, permeten ajuntar el mòduls dissimulant la duplicitat de costats.

La cruesa dels materials emprats es suavitza per les formes senzilles i arrodonides. I malgrat el seu pes, les línies netes i els amplis buits que defineixen,  fan la LLIBRERIA MANEL  extremadament  lleugera.

 

- Llibreria modular amb moltes possibilitats de mides, tant de llargada com d’alçada

- Els muntants verticals són de planxa de ferro lacada o envernissada transparent. Hi ha cinc opcions d’alçada

- Els prestatges horitzontals són de fusta massissa de roure acabats amb un vernís especial que preserva la naturalitat de la fusta. Tenen dues llargades diferents de sèrie i es poden tallar a mida